Vaikuttavia kuntalais- ja asiakaskokemuksia voidaan kehittää

 • tunnistamalla aidosti kuntalaisten odotuksia, kokemuksia ja tarpeita

 • vahvistamalla kuntalais- ja asiakasymmärtämystä

 • kehittämällä monimuotoisuutta kuntalaisten kuuntelussa

 • helpottamalla vuorovaikutteisuutta

 • tunnistamalla kuntalais- ja asiakassuhteisiin vaikuttavia kriittisiä kohtaamisia

 • kehittämällä näiden avulla saumattomia kuntalais- ja asiakaskokemuksia 

 • kehittämällä henkilöstön valmiuksia ja motivaatiota toimia asiakaslähtöisesti

 • sisällyttämällä strategioihin kokemusjohtamisen tavoitteet ja suunnittelu

 • keräämällä johdonmuksesti palautetta sekä kuntalaisilta, asiakkailta että henkilöstöltä
   

Organisaatiolle näin syntyvät edut

 • Päällekkäisyydet toiminnoissa vähenevät vapauttaen resursseja

 • ​Turhien kyselyjen ja valitusten määrät vähenevät

 • Budjetti- ja henkilöstöresurssien hyödyntäminen tehostuu

 • Tieto koko organisaatiossa lisääntyy vahvistaen organisaatiorajojen
  välistä yhteistyötä ja uusien ajatusten syntymistä 

 • Viestintä palveluista ja muista kuntalaisille tärkeistä asioista tehostuu

 • Proaktiivinen  yhteydenpito kunnan ja kuntalaisten välillä helpottuu

 • Henkilöstön motivaatio ja sitoutuminen työhön lisääntyvät

 • Asiakkaiden ja kuntalaisten sitoutuminen ja ylpeys omasta kunnasta vahvistuu


Ehdotuksemme yhteistyölle
 

Aloitus

Puolen/koko päivän valmennuksella avainhenkilöillenne avaamme keskustelun synnyttämiseksi
ja kehitystarpeiden tunnistamiseksi sitä, 
mitä kuntalais- ja asiakaskokemus, sen kehittäminen 
ja johtaminen tarkoittavat koko orga
nisaatiolle ja mitkä ovat menestymisen eväät. 

Samalla peilaamme yhdessä päivän aikana läpikäytyä tietoa näkemykseenne oman 
organisaationne tilanteesta. 


Jatko

Alla oleva yhteistyön kulkukaavio kuvaa kokonaisuutena yhteistyöehdotustamme.

Mikäli päätätte, että perehdytyspäivän jälkeen varsinainen kehitystyö voisi alkaa, sitä voidaan
toteuttaa kohde kerrallaan. Ensimmäinen kohde toimisi pilottina. Seurantatulosten perusteella
mahdollisesti jatkuva yhteistyö voisi näin jatkua asteittain eteenpäin tarpeen mukaan.
Kohteet voitaisiin valita esim.elinkaariajattelun perusteella valittavista kohteista.


MENESTYVÄN KUNNAN KIVIJALAKSI KUNTALAISTEN JA ASIAKKAIDEN KOKEMUKSET

- yhteistyön kulku

 

 

Miksi juuri me olisimme hyvä valinta yhteistyökumppaniksi?

Marketta Rusi-Karlsson, KTM, BPS, MBA
Toimitusjohtaja

Netgain Oy

Marketan laaja näkemys ja kokemus alalle on syntynyt

 • yli 20 vuoden ajalta yritysten liiketoiminnan johdossa, markkinoinnin ja liiketoimintaviestinnän strategisten ja operatiivisten toimintojen johtajana ja kehittäjänä

 • kuuden vuoden ajalta yrittäjänä yritysten ja järjestöjen asiakas- ja jäsenlähtöisen toimintatavan ja innovatiivisuutta rohkaisevan toimintaympäristön kehittämisessä 

Aikaisemmissa työtehtävissään yksiköiden vetäjänä Marketta on saanut myös rautaisen kokemuksen siitä, miten avoin, tietoa välittävä ja toimintamahdollisuuksia antava työympäristö saa työntekijät innostumaan, sitoutumaan ja tehostamaan yhteistyötä eri toimintojen välillä.

Marketan kanssa yhteistyössä erilaiset organisaatiot ovat löytäneet toimivia ratkaisuja muutosten tuomiin haasteisiin ja henkilöstön sitouttavampaan ja tuloksellisempaan tapaan toimia. 

Ulkopuolisen näkemys antaa monesti hyödyllisen helikopteriperspektiivin tarkastella näitä haasteita, jolloin saattaa löytyä täysin uudenlaisiakin keinoja ja ratkaisuja.

"Pienessäkin muutoksessa on suuri mahdollisuus"

Asiakaspalautteita ja osaa asiakkaista voitte katsoa tästä.

 

Heli Isohookana, ekonomi, TTM, BPS
Toimitusjohtaja
Heliet Oy

Heli toimii yrityksessään Heliet Oy:ssä, joka valmentaa organisaatioita viestinnän ja markkinoinnin alueilla. Motto:"Viestintä ja markkinointi organisaation strategiseksi voimavaraksi".

Helillä on vahva kokemus henkilöstön osaamisen kehittämisestä koulutuspäällikkönä ja kouluttajana. Eri kokoisten ja eri toimialoilla toimivien yritysten ja yhteisöjen haasteet ja mahdollisuudet ovat näin tulleet tutuiksi.

Heli on myös toimintaoppimisen eli Action Learningin asiantuntija. Menetelmää soveltamalla muutosjohtamisesta tulee systemaattista toimintaa, jolloin tulokset näkyvät konkreettisesti organisaation arjessa.

Heli on myös kirjoittanut suositun kirjan "Yrityksen markkinointiviestintä", 2007, 2011. WSOYpro/Sanoma Pro.

Heli on valmentajana osaava, innostava ja hyvä sparraaja, joka tähtää yrityksen tai yhteisön konkreettiseen kehittämiseen. 

Katso lisää www.heliet.fi

 

Jos haluatte keskustella kanssamme yhteistyömahdollisuuksista, voitte joko soittaa
p. 0400 404885/Marketta Rusi-Karlsson tai lähettää oheisen lomakkeen, niin otamme
yhteyttä mahdollisimman pian.

Yhteydenottopyyntö:


Nimi:

Asema:

Organisaatio:

Puhelin:

Matkapuhelin:

Sähköpostiosoite:

Postiosoite:


Roskapostisuojaus:Paljonko on yksi plus kuusi?
(Pakollinen, Vastaa numeroin)
« Takaisin
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Netgain Oy
| Mäkirinne 2, 01390 VANTAA | Puh. +358 400 404 885 | info(at)netgain.fi