Näin kehität jäsenkokemusjohtamisen organisaatiosi vetovoimaisuutta ja jäsenten sitoutumista vahvistavaksi ja vaikuttavaa jäsenkokemusta luovaksi.

Jäsenkokemusjohtamisen avulla organisaatio pystyy yhä paremmin ymmärtämään jäsenistön ja potentiaalisten jäsenten odotukset , tunnistamaan totuuden hetket jäsenpoluilla sekä löytämään ja hyödyntämään merkittävät kuuntelupisteet jäsenymmärtämyksen lisäämiseksi saaden aikaan vetovoimaisesti ja sitouttavasti erottuvaa etua

Tällöin jäsenille muodostuu saumaton, vaikuttava jäsenkokemus, jossa organisaation eri toiminnot, tasot, organisatoriset vastuut toimivat yhteen ja jäsenelle syntyy  tunne, että organisaatio välittää, arvostaa ja keskittyy aidosti jäseneen ja hänen odotuksiinsa ja toiveisiinsa. 

Myös henkilöstön ja vapaaehtoistyöntekijöiden kokemukset ovat ratkaisevia vaikuttavan ja innostavan jäsenkokemuksen syntymisessä. Siksi jäsenkokemusjohtaminen sisältää paitsi jäsenten niin myös henkilöstön ja vapaaehtoistyöntekijöiden sitoutumisen, kiinnostuksen ja innostuksen vahvistamisen.

Onnistunut jäsenkokemusjohtaminen

 • innostaa uusia jäseniä 
 • sitouttaa olemassaolevia jäseniä
 • lisää suosittelijoiden määrää
 • sujuvoittaa toimintoja ja vapauttaa resursseja muihin toimintoihin
  • vähentää työn ja käsiteltävien puhelujen määrää
  • vähentää prosesseihin käytettävää aikaa
  • vähentää valituksia
 • motivoi ja sitouttaa henkilöstöä ja vapaaehtoistyöntekijöitä
 • saa aikaa innovoivan ympäristön, jossa uudet ajatukset ja ideat saavat voimaa
 • helpottaa myös siirtymistä organisaation epämukavuusalueille, jotka edistävät uuden syntymistä

Miten jäsenkokemusta ja sen johtamista voi kehittää?

Yhä merkittävämpää on tunnistaa erilaisuus jäsenistön rakenteessa ja odotuksissa ts. mitä erilaisia jäsenryhmiä on, joilla saattaa olla toisistaan merkittävästikin eroavia odotuksia jäsenkokemuksilleen.  

Tässä työkaluja järjestöille löytyy. Tunnistettujen kohtaamispisteiden hallinnan avulla järjestöt sitten pystyvätkin yhä paremmin mukautumaan jäsenistönsä odotuksiin ja vieläpä ylittämään näitä.

Tunteet ovat yhä merkittävämmässä asemassa kokemusten muodostumisessa. On tutkittu, että vähintään 50% kokemuksista muodostavat tunteet. Myös niitä voidaan suunnitella ja seurata. Monesti ihminen ei aina itsekään osaa konkretisoida, mistä tyytymättömyys johtuu, mutta tunteita tutkittaessa myös ihmiselle itselleenkin tiedostamattomana olevat tekijät löytyvät ja konkretisoituvat.

Tämä vaatii järjestöltä selkeän asiakaskokemustavoitteen ja strategian sen toteutumiseksi. 

Kehitys ei tapahdu nopeasti eikä yhtäkkiä, mutta pienistä paloista koostuu vähitellen jäsenkokemuslähtöinen tapa toimia ja vahvistaa niiden tyytyväisten jäsenten määrää, joiden odotuksiin vastataan ja jotka silloin tällöin jopa ylitetään. 

 

Tässä me voimme olla avuksi järjestöllenne räätälöidyllä toteutuksella

1. Perehdytysvalmennus (½-1 pv)

Aluksi toteutamme valituille henkilöille puoli- tai kokopäiväisen perehdytysvalmennuksen, jossa käymme lävitse avainasiat jäsenkokemuksen johtamisesta räätälöitynä oman organisaationne mukaan. Tämä antaa jo hyvän perusnäkemyksen jäsenkokemuksen merkityksestä, kehittämiskeinoista ja työkaluista sekä sen organisaatiolle tuomista eduista. Sen jälkeen organisaationne voi ratkaista, haluatteko syventää aiheen käsittelyä ja käytännön toteutusta edelleen. 

Perehdytyksessä osallistujille syntyy kokonaiskäsitys siitä,

 • mitä on jäsenkokemusjohtaminen 
 • mitä se tarkoittaa järjestölle
 • mitä etuja siitä syntyy
 • mistä syntyy vaikuttava jäsenkokemus
 • millä työkaluilla jäsenkokemusta voidaan arvioida ja sen kehitystä seurata
 • miten tunnistaa kokemuksen syntymisessä avainkohtaamispisteet
 • miten analysoida ja suunnitella saumattomia jäsenkokemuksia
 • mikä on henkilöstökokemuksen merkitys jäsenkokemuksen syntymiseen.
 • miten saada jäsenkokemuslähtöisen toiminnan ajatusmalli koko organisaatioon 

2. Jäsenkokemuskehitys vaiheittain

Päätettyänne jatkaa kehitysyhteistyötä kanssamme, käymme lävitse alla olevia jäsenkokemuskartoituksen vaiheita, analysoimme nykytilannetta ja tunnistamme kehitystarpeita. Tähän etsimme kanssanne ratkaisuja ja kehitämme tulosten seurantaan parhaat toimintamallit.

        1.                       2.                      3.                        4.                        5.

 1. Keitä ja millaisia jäsenet ovat
  • Jäsenistön rakenne
  • ​Tiedon saatavuus
  • Tiedon riittävyys
  • Jäsenymmärtämys
  • Segmentointi
  • Fokusointi ryhmiin
 2. Mitä on olla jäsenenä? (kulku jäsenen kengissä)
  • Jäsenkokemus vs. Jäsenkokemustavoite
  • Tiedonkeruukeinojen analysointi 
  • Relevantit kriittiset kysymykset
  • Olemassaolevat kuuntelukanavat ja niistä saatava tieto
  • Uusien keinojen hyödyntäminen
 3. Ratkaisevat kohtaamispisteet ja totuudenhetket  (voidaan toteuttaa esim. workshopeissa)
  • Jäsenpolkukartan kuvaus kohtaamispisteineen
  • Kokonaisvaltaisen kuvan hahmottaminen
  • Tärkeimmät polun vaiheet
  • Toiminnot/ajatukset ja tunteet jokaisessa vaiheessa
  • Totuuden hetket 
  • Vaiheet, jotka voidaan välttää
  • Parannuksia ja ehdotuksia
  • Oppiminen
  • Sisäiset vastuut
 4. Toimenpiteet ja onnistumisen mittarit
  • Jäsenen kokemusta parantavien ratkaisujen tunnistaminen  ja käyttöönotto
  • Jäsenkokemuslupaus ja -strategia
  • Mittarien tunnistaminen ja käyttöönotto
  • Seurantatoimenpiteiden suunnittelu ja ajoitus
  • Henkilöstön ja mahdollinen aktiivijäsenistön valmennus
 5. Tulosten arviointi
  • Tietyn ajan kuluttua toteutettava toteutusten mittaaminen
  • Verrataan uutta jäsenpolkukarttaa aikaisempaan - tunnistetaan parannukset
  • Muutosten toiminnallisuuden mittaaminen (kts. alussa jäsenkokemusjohtamisen edut)

Miksi Netgain?

Olemme toteuttaneet jäsenkokemusjohtamisvalmennusta jo monille kymmenille liitoille ja yhdistyksille avoimina valmennuksina. Osa osallistuneista järjestöstä on jatkanut yhteistyötä kanssamme räätälöityinä valmennuksina, workshopeina ja kehitysyhteistyönä.

Projektin vetäjänä toimii Marketta Rusi-Karlsson, toimitusjohtaja, Netgain Oy

Vahvuutenamme pidämme paitsi asiantuntijuuttamme, kokemustamme ja sujuvaa yhteistyökykyämme, myös järjestöjen toimintatapojen, organisaatioiden ja jäsenkunnan rakentumisen tuntemisen. Myös järjestöjen haasteet ovat tulleet yhä tutummiksi. Näin ratkaisujen etsiminen ja yhdessä kehittäminen on ollut tuloksellista ja yhteistyökumppaneitamme tyydyttävää.

Jos kiinnostuksenne yhteistyöhön heräsi, voitte ottaa yhteyttä puhelimitse p. 0400 404885, sähköpostitse: marketta.rusi-karlsson@netgain.fi tai lähettämällä oheinen yhteydenpyyntölomake, niin otamme teihin yhteyttä mahdollisimman pian.

 

Yhteydenottopyyntö :


Nimi:

Organisaatio:

Tehtävä organisaatiossa:

Puhelin:

Matkapuhelin:

Sähköpostiosoite:

Postiosoite:


Roskapostisuojaus:Paljonko on kolme plus kahdeksan?
(Pakollinen, Vastaa numeroin)
« Takaisin
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Netgain Oy
| Mäkirinne 2, 01390 VANTAA | Puh. +358 400 404 885 | info(at)netgain.fi