Kehitä asiakaskokemuksesta yrityksellesi pysyvästi vetovoimainen ja asiakkaita sitouttava erottuvuustekijä ja ylivertainen kilpailuetu

 

Onnistumisessa avain on se, miltä yrityksesi kokonaisvaltainen asiakaskokemus asiakkaasta tuntuu - ja haluaako hän palata kokemaan sen uudestaan ja vielä kertoa siitä eteenpäin.                                               

KOKONAISVALTAISTA ASIAKASKOKEMUSTA ON VAIKEA JÄLJITELLÄ

Siksi ne

 • ovat pitkän tähtäimen ylivertaisen kilpailuedun perusta

 • auttavat murtautumaan samanlaisuuden maailmasta ja kehittämään strategian, joka erottaa yrityksen massasta

 • lisäävät tuottoja vahvistamalla yrityksen vetovoimaisuutta, asiakkaiden pysyvyyttä ja suosittelijoiden määrää

 • alentavat merkittävästikin kustannuksia

  • vaikuttamalla päällekkäisten toimintojen, asiakasvalistusten ja turhien kyselyjen vähenemiseen

  • mahdollistamalla sujuvammat toiminnot

  • saamalla aikaan motivoituneen, työstään innostuneen, asiakkaita sitouttavan henkilöstön

Kun haluat panostaa yrityksesi johdonmukaisen asiakaskokemusjohtamisen kehittämiseen
ja saavuttaa vaikuttavan asiakaskokemuksen tuomia etuja,  


ota meidät yhteistyökumppaniksi.

Me autamme yritystäsi todentamaan yrityksesi asiakaskokemuksen nykytilanteen,
etsimään kehitysratkaisuja ja viemään läpi tarvittavaa muutos-/kehitysprosessia.

Kehitysprosessi kulkee oheisten vaiheiden kautta.
Yrityksesi tilanne ratkaisee painotukset eri vaiheisiin. 

Näin mahdollistuu yrityksesi asiakaskokemusstrategian rakentuminen osana muuta strategiaa ja asiakaskokemuksesta tulee suunniteltu ja johdonmukainen koko yrityksessä.


 

Mitä tämä sitten tarkoittaa käytännössä?

 

Yhteistyön aloitus - räätälöitävä puoli- tai kokopäiväinen perehdytysvalmennus

Jotta kaikki organisaationne avainhenkilöt ovat samalla lähtöviivalla, aloitamme yleensä yhteistyömme räätälöitävällä perehdytysvalmennuksella yrityksen valitsemille henkilöille.

Näin osallistujille syntyy kokonaiskäsitys siitä, 

 • mitä asiakaskokemusjohtaminen on käytännössä
 • miten se on osana yrityksen yleisstrategiaa 
 • mitä etuja se tuo yritykselle ja miksi se on yhä tärkeämpää
 • mistä kokonaisvaltainen asiakaskokemus syntyy
 • mitä tarkoittaa asiakkaiden kuuntelu koko organisaatiossa
 • miten kokemuksen rakentavat avainkohtaamispisteet tunnistetaan
 • miten saumattomia asiakaskokemuksia suunnitellaan
 • mikä henkilöstö-/työntekijäkokemuksen merkitys asiakaskokemuksen syntymiseen on
 • miten asiakaskokemusta ja sen tuloksellisuutta mitataan

Klikkaamalla tästä  pääset tarkemmin tutustumaan valmennuksen räätälöitävään sisältöön


Tilannetodennuksesta kehityksen kautta toteutukseen:

Tilannekartoitus - näin varot kuilua

 • Autamme tunnistamaan, missä asiakaskokemus yrityksessäsi on tällä hetkellä ja miten tietoa asiakkaiden odotuksista ja kokemuksesta kerääntyy organisaatioonne.

 • Kartoitamme merkittävimmät asiakaspolut, autamme tunnistamaan kriittisimmät kohtaamiset ja mahdolliset kuilut asiakasodotusten ja toteutusten välillä näin vahvistaen yrityksesi asiakasymmärrystä

 • Myös vahvasti asiakaskokemukseen vaikuttavan työntekijäkokemuksen todennamme odotusten ja toteutumisen osalta

 • Koostamme yrityksesi  tilannekuvauksen, kehityshaasteet ja ratkaisuehdotukset vaikuttavan asiakaskokemuksen luomisessa

Kokonaisvaltainen asiakasymmärtämys, joka syntyy yhä aktiivisemmasta ja monipuolisesta asiakkaan kuuntelusta, on tärkein asia asiakaskokemuksen kehittämisessä 

                                                                       

Johdon ja asiantuntijoiden kehitysworkshopit ja muu yhteistyö

Järjestämme kehitysworkshopeja niin johdolle kuin asiantuntijoille, tavoitteena

 • kehityshaasteiden tunnistaminen ja niihin sitoutuminen
 • niiden työkalujen ja toimintamallien sisäistäminen ja käyttöönotto, jotka auttavat jatkossa yritystänne
  • kehittämään tavoitteellisesti asiakaskokemusta
  • ottamaan asiakaskokemuksen osaksi yrityksenne yleistä strategiaa
  • saamaan asiakaskokemusjohtaminen ja innovatiisuus osaksi yrityksenne toimintaa
  • kehittämään asiakaskokemusjohtamista ohjaavat mittarit
  • seuraamaan asiakaskokemuksen toteutumista ja siitä saatuja tuloksia

Innovatiivinen, innostava ja asiakaskokemuskulttuuria vahvistava johtamisympäristö edistää myös uusien ja asiakkaita yllättävien ratkaisujen syntymistä ja laajentaa luovaa, asiakaslähtöistä ajattelua laajemmin koko organisaatiossa

                                                                  

Henkilöstön valmennus ja sitouttaminen

Henkilöstöllä läpi organisaation on tärkeä rooli vaikuttavan asiakaskokemuksen tuottamisessa.
Avaimia, joiden avulla asiakaskokemus ilmenee asiakkaalle johdonmukaisesti kaikissa organisaation kohtaamispisteissä ovat

 • kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen merkityksen ymmärtäminen ja sen tuottamiseen sitoutuminen käytännössä
 • tiedon kulku ja yhteistyö
 • mahdollisuudet asiakaslähtöiseen toimintaan
 • toimivat asiakaskokemuslähtöiset prosessit
 • kommunikointi ja asiakasvuorovaikutus
 • innovatiivinen/luova ajattelu asiakasratkaisuihin

Tässä me olemme mukana avaamassa ajatuksia, aktivoimassa ideointia, ja kehittämässä tarvittavia työkaluja.

Kun henkilöstö sisäistää ja sitoutuu suunnitellun asiakaskokemuksen tuottamiseen, se heijastuu myös asiakkaalle syntyvässä asiakaskokemuksessa ja -tyytyväisyydessä.

Miksi Netgain?

Asiakkaamme ovat monilta eri toimialoilta, kuten koulutus-, konsultointi- ja julkaisutoiminta, ICT ja ohjelmistot, teollisuus, palvelut, maahantuonti, vähittäiskauppa, liitot ja yhdistykset.

Kunkin asiakkaamme liiketoiminnan ydinasioihin tutustuttuamme  tuotamme asiakaskohtaisesti räätälöidyn toimenpidesuunnitelman hankkeen läpiviemiseksi, käärimme hihat ja tartumme työhön. 

Asiakaspalautteissa on korostunut vahvasti asiakkaiden kulloistenkin haasteiden ymmärtämys ja kyky tuoda asiakkaalle aidosti räätälöidyt ratkaisut. "Odotusten ylittäminen, yhteistyökyky, aktiivisuus, asiantuntemus,
reiluus ja uusien ideoiden tuonti" ovat olleet avainsanoja asiakkaiden yhteistyötämme arvioimissa palautteissa. 
Tästä linkistä pääset tutustumaan asiakkaisiimme ja asiakkailtamme saamiimme palautteisiin. 

Palveluräätälöinti - täsmäratkaisut asiantuntijaverkoston avulla


Projektista vastaavana asiantuntijana toimii 
Marketta Rusi-Karlsson, KTM, MBA, BPS
Toimitusjohtaja, Netgain Oy

- Vahva kokemus yritysten liiketoiminnan johdossa
markkinoinnin ja viestinnän sekä asiakkuuksien
johtajana ja kehittäjänä sekä omassa yrityksessä
yritysten ja liittojen markkinoinnin ja asiakasläh-
töisten toimintojen ja prosessien kehittäjänä ja
implementoijana takaavat tulosta tuottavan
yhteistyön (kts. yllä asiakaspalautteita)

  

Palvelutarjontamme skaalautuvuuden takaamiseksi käytössämme on lisäksi ansioituneista alan toimijoista
koostuva yhteistyökumppaniverkosto, josta valitsemme kulloisenkin tilanteen mukaan mahdollisesti
tarvittavat lisäasiantuntijat.  

Ota yhteyttä, niin katsotaan, löydämmekö yhteistä säveltä.

Jos olet kiinnostunut käymään asiaa kanssamme lävitse, niin ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella,
soita p. 0400 404 885/rusi-karlsson tai lähetä viestiä sähköpostiosoitteeseen:marketta.rusi-karlsson@netgain.fi

Otamme yhteyttä mahdollisimman pian ja voimme sopia tapaamisen, jossa käymme kanssanne lävitse yrityksenne tilannetta ja mahdollisuuksia yhteistyöhön.
Tapaaminen ei luonnollisesti sido organisaatiotanne vielä mihinkään.

 

Yhteydenottopyyntö. Aihe:


Nimi:

Organisaatio:

Tehtävänimike:

Puhelinnumero:

Matkapuhelinnumero:

Sähköpostiosoite:


Roskapostisuojaus:Paljonko on yhdeksän miinus kuusi?
(Pakollinen, Vastaa numeroin)
« Takaisin
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Netgain Oy
| Mäkirinne 2, 01390 VANTAA | Puh. +358 400 404 885 | info(at)netgain.fi